വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഇനിയില്ല ; ടെലികോം മേഖലയിൽ കരുത്ത് കാട്ടാൻ വിഐ

രാജ്യത്തെ ടെലികോം രംഗത്തെ മുൻനിര കമ്പനികളായ വൊഡാഫോണും ഐഡിയയും ഇനിയില്ല. ഇരു കമ്പനികളും ലയിച്ച് ഇനിമുതൽ പുതിയ ബ്രാൻഡിൽ അറിയപ്പെട്ടും. വൊഡാഫോണിന്‍റെ പേരിലുള്ള വിയും ഐഡിയയുടെ പേരിലുള്ള ഐയും ചേർന്ന് വിഐ എന്നതാണ് പുതിയ ബ്രാൻഡ്. വൊഡോഫോണും ഐഡിയയും ലയിച്ച് വർഷങ്ങൾ ആയി എങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ ആണ് പുതിയ ബ്രാൻഡിലേക്കു മാറുന്നത്.

അന്തർദേശീയ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ വൊഡാഫോണും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കമ്പനിയായ ഐഡിയയും 2018 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ലയിച്ചത്. ഇരു കമ്പനികളും ലയിച്ചെങ്കിലും ഇവയുടെ ബ്രാൻഡ് പേരുകൾ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഐഡിയയ്ക്ക് ഗ്രാമീണമേഖലയിലും വൊഡാഫോണിന് നഗരമേഖലയിലും ശക്തമായ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്. ഇത് പുതിയ ബ്രാൻഡിന് മുന്നോട്ടുകുതിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എന്നാൽ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന ടെലികോം മേഖലയിൽ ഒറ്റ ബ്രാൻഡായി മാറുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. കൂടാതെ രണ്ടു പേരിൽ അറിയപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ചെലവ കുറയക്കാനും സാധിക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ഒരുക്കാനും ഡിജിറ്റൽ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കമ്പനിക്ക് വിപുലമായ ശൃംഖലയുണ്ടെന്ന് വിഐ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് രവീന്ദർ ടാക്കർ പറഞ്ഞു.

Our company modern approach to Journalism including a discussion board for the readers along with the option of sending in their opinions was unheard of at the time of its inception. We are a growing company with our readers at the heart of everything we do, striving to create a positive impression in people lives through creative, impartial and honest journalism.

Trivandrum,Kerala,India

Email: issues@keralatalks.in

Newsletter